Nieuwsbrief IVN Twiske, 15 maart 2022
Je kunt de nieuwsbrief ook online bekijken

Genieten

Er zijn weer lekker veel activiteiten in en om het Twiske. Doe mee en geniet van de ontluikende natuur en het prachtige lenteweer. 

Wij ontvangen er graag foto's van! Ook andere kopij is welkom en tot 16 april te mailen naar nieuwsbrief@ivntwiske.nl.
De volgende nieuwsbrief verschijnt omstreeks 19 april.
Werkgroep Nieuwsbrief

Agenda

Rondje boerderij gewijzigde opzet
Iedere zaterdag tussen 10 en 14 uur.
Zorgboerderij De Marsen
Startweekend Natuurgidsen
Eindelijk kan de opleiding starten!
19-20 maart én 26-27 maart
Landelijke opschoondag
Zaterdag 19 maart 10:00-11:30 uur
Vertrek: Wapen van Landsmeer
Lentewandeling in Het Twiske
Zondag 20 maart, 13:30-15:30 uur
Vertrek: P19 Polderweg, Den Ilp
Kikkerdriltelling
12 maart t/m 3 april
Twiskespeurders 9+
Speuren in en om de Twiskemolen
Zondag 27 maart 13:00-15:00 uur
Werkdag Ratteneiland
Zaterdag 2 april 10-13 uur
Aanmelden verplicht
Nachtvlinderen met Nico Dekker
Zaterdag 2 april, vanaf 20:30 uur
Kanaaldijk 32, Landsmeer
ALV en lunch met weer zi(e)n
Zaterdag 9 april, 11:00-13:30 uur
Zorgboerderij De Marsen
Pikpotweg 1 in Het Twiske
Gezond Natuur Wandelen
Woensdag 13 april 10-11 uur
Vertrekpunt: zorgboerderij De Marsen
Twiskespeurders 6-8 jaar
Speuren naar de lente
o.l.v. (groot)ouders
Zondag 17 april 13:00-15:00 uur
Zorgboerderij De Marsen

In beeld

nieuwe jasjes
Vrijwilligers Ratteneiland in een nieuw jasje  
 
     
De vrijwilligers van IVN Twiske, die maandelijks in overleg met Landschap Noord-Holland (LNH) het Ratteneiland onderhouden, hebben nieuwe werkjassen gekregen. Via het project “Betrekken bij Groen” van LNH, met steun van de Nationale Postcodeloterij én met een kleine bijdrage van onze IVN-afdeling kwamen deze jassen voor vrijwilligers beschikbaar. Omdat vrijwilligers onmisbaar zijn voor natuur en landschap in Noord-Holland. Ze doen zó veel goed, groen werk, dragen bij aan vergroting van de biodiversiteit en bescherming van flora en fauna. Uit de reacties blijkt dat de vrijwilligers zelf ook optimaal genieten bij het werken in de natuur. 

Voor jullie gespot...

Rode kelkzwam gespot op 9 maart langs het pad op het Ratteneiland.
Zichtbaar van februari tot april.

Op verteerd hout van wilg en els op vochtige en voedselrijke grond. Microscopisch onderzoek zal uitwijzen of het de krulhaarkelkzwam is.

Gehakkelde aurelia ontwaakt uit winterrust. Niet geheel toevallig op de plek in mjin tuin waar de hop zich bevindt. Hop en brandnetel zijn belangrijke waardplant voor de soort.

Klein hoefblad, massaal groeiend op de Marker Wadden en daar gespot door Gerrie Dijkstra.
Een echte pionier, in de lente graag bezocht door hommels en bijen.

Van de bestuurstafel

Er heeft zich al een aantal leden aangemeld n.a.v. de eerste oproep om mee te denken en praten tijdens de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 9 april (11-12 uur) én/of tijdens het weer zi(e)n daarna (12:00-13:30 uur).
Aanmelden kan nog steeds via secretaris@ivntwiske.nl.
Agenda en stukken worden eerdaags verstuurd.
 
Helaas moeten wij melden dat Conny van der Wilk zich, na een aantal maanden inwerken, heeft teruggetrokken als ondersteunend bestuurslid bij het secretariaatswerk. Een van de redenen is het feit dat er wel heel veel natuurzaken op het bordje van IVN Twiske liggen en dat de tijd haar ontbrak om steeds adequaat te kunnen reageren. Dit betekent dat wij als bestuur weer naarstig op zoek zijn naar een extra bestuurslid voor secretariaatstaken. Momenteel is Lidy Ridder waarnemend secretaris maar zij heeft daarnaast ook een tijdrovende rol binnen het opleidingsteam van de natuurgidsenopleiding.
Uiteraard hebben wij als bestuur gekeken of er bestuurstaken geschrapt kunnen worden, maar er spelen momenteel teveel zaken waarbij we onze stem moeten laten horen.
Dus: heb je interesse en tijd? Ken je iemand die zich aan wil sluiten bij ons bestuur? Laat het weten via secretaris@ivntwiske.nl  

Bestuur IVN Twiske

(N)ooit bij stil gestaan!?

Op bezoek bij de Twiskemolen, genietend van de molenbiotoop, vroeg molenaar Marcel of ik wist van welk insect dit nestje, bovenin een van zijn koolmeeskastjes, was. 

Ik ging te rade bij Ko Veltman. Hij vertelde dat dit het werk is van de wasmot in een hommelnest.
De mot legde eitjes in de raten. Ook bij honingbijen doet de soort dat graag. De mottenlarfjes die uitkomen, eten van de was, bijenlarfjes of cocons van uitgekomen bijen.
Kortom van alles wat eiwitten levert.
Al etend vormen ze een spoor van spinsel.
Een waarneming om bij stil te staan. Lidy Ridder

Doe je mee?

Ha lente! Tijd om plantjes te zaaien. Wat gebeurt er eigenlijk met de zaadjes die je in de grond stopt? Hoe groeit dat daar onder in de aarde? Met deze tip met bonen kun je dat goed zien zonder dat je in de aarde hoeft te duiken. 

Tijdens de storm sneuvelden bij De Marsen 2 kastanjebomen. Het hout wordt voor allerlei doeleinden gebruikt en de takken met de kleverige kastanjeknoppen worden in de winkel verkocht. Idee van hulpboer Tobias: de opbrengst is voor Oekraïne. 

Tuin De Goede Hoop

De slag bij Vinkeveen
Half maart. De lentezon trakteert ons vandaag op 15 graden Celsius.
De narcissen bloeien uitbundig. En het gras zie ik weer lekker groeien.
Een groepje spreeuwen doet zich te goed aan de insectenlarven in het gras. Emelten en engerlingen: een mooie naam voor grasterroristen die de wortels en het groen aanvreten en lelijke kale plekken in het gazon achter laten.

Daarom is de spreeuw een zeer welkome tuingast die ik graag verwen met vetbollen, pindakaas en rotte appels. Hij lijkt zwart en zo gewoontjes, maar van dichtbij zie je de kleurenpracht van een olievlek op water. Met spikkels en blauwe bronsgroene en paarse tinten met een glans, die er vanaf spat.

Elke middag hoor ik spreeuwen in onze kweepeerboom gezellig samen kwetteren. Het schijnt dat de spreeuw als aangeleerde vaardigheid het geluid van vogels en kikkers perfect kan imiteren.
Kortom een bijzondere vogel die waardering verdient.
Mijn Vlaamse tante Alice, waar ik als kind met mijn moeder op visite kwam, had ook een bijzondere waardering voor spreeuwen. Bij de lunch werden ze gebakken opgediend. Hoe ze smaakten kan ik me niet herinneren.

Af en toe verzamelen spreeuwen zich in indrukwekkende zwermen die een wervelende luchtshow geven. Heel soms gaat dat mis. Zoals tien dagen geleden op de A2 bij de afslag Vinkeveen, waar tientallen vogels zich te pletter vlogen op het wegdek. Oorzaak een navigatiefout. Spreeuwen vliegen vlak achter elkaar, blind vertrouwend op de voorganger. Bij een inschattingsfout van de voorganger gaat het mis, dit keer met dramatische gevolgen.
Waarom moet ik met dit soort groepsgedrag aan Kiev denken?
Mario de Paauw

Doorgeefluik

Graag wijzen wij hier nog eens op website en nieuwsbrief van de Twiskemolen. Wie het werk van molenaarsechtpaar Marcel en Marijke Koop wil ondersteunen, kan vriend worden van de Stichting Vrienden van de molen, erf en biotoop.
https://www.twiskemolen.nl/vriend-en-doneren/

Een ander item dat we doorgeven: 
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/onderteken-de-petitie-natuurinclusief-bouwen

Waarom IVN Twiske?

Als een van de 165 IVN-afdelingen zet IVN Twiske zich in voor
natuurbeleving, natuureducatie en natuurbehoud,
in en om recreatie-natuurgebied Het Twiske.
Dit gebied met Natura 2000 status ligt tussen Oostzaan en Landsmeer/Den Ilp.
Kijk voor meer informatie op

www.ivntwiske.nl

IVN

IVN Twiske
Oossaander Hoop 23, 1035RX Amsterdam